Kategorie

Ochrona danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Administratorem Państwa danych jest firma Superbiuro Artur Witko z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Budziszyńskiej 28a/8, 54-434 Wrocław. Podane przez  Państwa dane osobowe  będą przetwarzane w celach: kontaktu w sprawach biznesowych, realizacji umów, finansowo-księgowych, rozpatrywania reklamacji i roszczeń.

 W związku z powyższymi celami, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być  podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych. 

Przysługuje Państwu prawo do:
- żądania dostępu do Państwa danych osobowych,
- żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
- żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
- żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
- przenoszenia Państwa danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.